Kuopion Pakettiautopalvelut

SOPIMUSEHDOT

EDULLINEN JA HELPPO VUOKRAUS, MYÖS LYHYELLÄ VAROITUSAJALLA KUOPION KESKUSTASSA.

Sopimusehdot

1. Sopijaosapuolet
Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopion Pakettiautopalvelut (Denssolutions Oy) Ajajantie 12, 70780 Kuopio, Y-tunnus: 3088368-4 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä. Pakettiauto/peräkärry jäljempänä ajoneuvo.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot
a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.
b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle tai sovittuun lpaikkaan. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti. Ajoneuvon avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai ennalta sovittuun paikkaan.
c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.
e) Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrauksen alkua, mikäli asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa vuokraamolla on oikeus olla vuokraamatta ajoneuvoa.

3. Vuokra-aika
a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa ajoneuvon ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi ajoneuvon ennen vuokra-ajan päättymistä.
b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ajoveuvon sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.
c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö
a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavalla.
b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa, mikäli Asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle henkilölle on hän itse vastuussa ajoneuvosta. Asiakkaan tulee esittää ajoneuvoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.
c) Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d) Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e) Asiakkaan tulee aina video- tai valokuvata ajoveuvo ennen vuokrauksen alkua jotta asiakas voi tarvittaessa todistaa missä kunnossa otti ajoneuvon käyttöön. Asiakkaan tulee myös video- tai valokuvata ajoveuvo vuokrauksen päätyttyä vaikka uusia vaurioita ei olisikaan, näin ollen asiakas voi tarvittaessa todistaa myöhemmin missä kunnossa palautti sen. Mikäli asiakas ei ole ottanut vuokrattavasta ajoneuvosta kuvia vuokrauksen päättymisen jälkeen ja henkilökunta huomaa ajoneuvossa uusia vaurioita, on asiakas vastuussa uusista vaurioista. On kaikkien meidän etu, että ajoneuvot säilyvät hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta vuokrauspalvelua edullisilla hinnoilla jatkossakin.

Videokuvaa tai valokuvaa ajoneuvo eri kuvakulmista siten että ajoneuvon koko keula, perä ja molemmat sivut näkyvät kuvissa ennen ja jälkeen ajon. Säilytä kuvat itselläsi 2 kuukauden ajan vuokrauksen päätyttyä. Valokuvat ovat omaksi turvaksesi mahdollisissa vaurioselvittelyissä.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Lemmikkieläimien kuljetus
Lemmikkieläinten kuljettaminen ilman Vuokranantajan lupaa kielletty.

6. Asiakkaan korvausvastuu
a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on

Pakettiautoissa maksimissaan 500 € vahinkoa kohden, korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 250 euroon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta, seuraavat vuorokaudet 10€)

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen ajoneuvoon tai kiinteään ominaisuuteen, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen ajoneuvon korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.
c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.
d) Asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvon käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.
e) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokraamiansa nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 50 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.
Jos ajoneuvolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai ajoneuvon käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
g) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillisiä sopimuksia, mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvellisuuden ja ulkomailla tapahtuu vahinko/varkaus on asiakas vastuussa aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa. Maastapoistumisluvan, Green Cardin sekä ajoneuvon teknisen osan saatte mukaan henkilökunnaltamme. Maastapoistumisluvan hinta vaihtelee eri maiden mukaan, maksut alkaen 80 euroa. Ilmoitathan kohdemaan ennen vuokrauksen alkua.

7. Vuokraamon korvausvastuu
Vuokralleantaja ei ole korvausvelvollinen matkan keskeytyksestä johtuvien viivästyksien takia. Vuokraamo ei ole vastuussa, jos ajoneuvo on vahingoittunut edellisen vuokran aikana niin, ettei uusi vuokra-aika voi alkaa sovittuun aikaan. Pyrimme kuitenkin hankkimaan vuokraajalle vastaavan ajoneuvon käyttöön vuokrauksen ajaksi ja ilmoitamme vuokraajalle tilanteesta heti sen ilmetessä.

8. Löytötavarat
Vuokraamo ei vastaa ajoneuvoon jätetystä omaisuudesta.

9. Auton tankkaus
Autot palautetaan aina tankki täynnä. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme polttoaineen lisäksi 50 euron sakkomaksun. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti ilman maksimikattoa.

10. Vahinkotapaukset
a) Varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille.
b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai hätäkeskukseen.
c) Ajoneuvon teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava yhteyttä OP-Pohjola Autoapu 24h -palveluun. Palvelu on käytössä 24/7h 0303 0303 (puhelun hinta 0€/min).

11. Maksaminen paikan päällä
a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, Visa Debit/Credit/Electron, Maestro, JCB, MasterCard.
b) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11.1 Maksaminen verkossa
Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

12. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot
Varaukset tehdään nettisivuiltamme varauskoneesta. Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen ilmoittamaan sähköpostiin. Peruutuksen voi tehdä maksutta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia 2 vuorokautta ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 2 vrk ei maksua palauteta.

Vapaaehtoinen ja lisämaksullinen peruutusturva mahdollistaa auton vuokraushinnan palauttamisen täysimääräisenä, mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kaksi tuntia ennen varauksen alkua. Palautus ei koske asiakkaan maksamaa peruutusturvan hintaa.

13. Arvonlisävero
Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

PAKETTIAUTON VUOKRAAMINEN EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN

helppoa & edullista.

-KUOPION PAKETTIAUTOPALVELUT -

HELPPO

Helppo pakettiauton vuokraus varauskalenterista!

NOPEA

Vuokraus onnistuu myös hyvin lyhyellä aikataululla. Varaus onnistuu 24/7

EDULLINEN

Pakettiautot kilpailukykyiseen hintaan, aina yhtä edullisesti. Katso Hinnasto.

LUOTETTAVA

Luotettava ja huoleton vuokraus. Huolletut ja vakuutetut autot, jotta sinun matkasi on turvallinen.

Kuopion pakettiautopalvelut

YRITYSESITTELY

Kuopion pakettiautopalvelut on perustettu vuonna 2019 tarjoamaan joustavaa, huoletonta ja edullista palvelua. Idea yrityksen perustamisesta syntyi epäonnistuneiden autonvuokraus- ja muuttokokemuksien kautta. Myöskään korkea hintataso ei miellyttänyt opiskelijabudjettia. Siksi pyrimme tarjoamaan hyvää palvelua edullisesti ja näin jättämään asiakkaille hyvän mielen. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia kilometrirajoituksen riittävyydestä tai tiukasta aikataulusta

SIJAINTI

Pakettiautomme sijaitsevat Musiikkikeskuksen parkkipaikalla Haapaniemenkatu 1

HEIKKI HYVÄRINEN

TITTELI

Tähän tietoa henkilöstä ja osaamisesta.

XXXX XXXX

Titteli

Tähän tietoa henkilöstä ja osaamisesta

Kuopion Pakettiautopalvelut

OTA YHTEYTTÄ